De produkter som jag kommer att producera ska kännetecknas av hög kvalitet och originalitet. Materialet är i huvudsak betong, men det kommer även att innehålla en del andra material.