Idag har jag fem olika produkter som jag säljer.

Betongsiffror

Bänken PAUS

Bänken STABIL

Betongpallen ROBUST

Vedförrådet FYR-A

 

Men jag har ytterligare produkter i mitt skissblock.